Kiemelt hírek

Iaido

Ősi japán harcművészet, a kardvívás művészete

Jelentése:
1. a katana (japán szamurájkard) különféle testtartásokban és helyzetekben alkalmazható módszere; 2. a test és a szellem együttes fejlesztése kata (formagyakorlatok) útján(Vannak olyan Iaido iskolák is, ahol a képzeletbeli ellenféllel történő gyakorláson kívül, páros gyakorlatokat is tanulnak, melyet fakarddal (kumitachival) sajátítanak el); 3. az életút, ami megtanít alkalmazkodni a különböző konfliktus (ellentétes) helyzetekben, és segít önmagunk lelki, fizikai fejlesztésében. Régen “saya no uchi”-nak hívták, ami átvitt értelemben legyőzhetetlent jelent.
iai: különféle váratlan helyzetekben való találkozás az ellenféllel (A Japán i-ai szó két részből tevődik össze, i: ülő helyzet, ai: találkozni az ellenféllel. Azonban ezt a szót a XVI. században a Japán vívók általánosították más hasonló – álló, sétáló, páncélban ülő stb. helyzetekre, mint gyűjtőnév)
do: szellemi út (a japán filozófiában)

Alapelve:
A Japán kard használatának, és működési elvének megismerése. Az iaido a helyes tartásra – mind testi, mind szellemi tekintetben -, a pontosságra, a precizitásra tanít, valamint a rendkívüli türelemre, tiszteltre mások, magunk és az élet iránt, a belső megérzéseink csiszolására, és az ezekben történő bizalomra, arra hogy akárhol vagyunk, és akármit is teszünk, legyünk éberek és felkészültek bármire. E tulajdonságnak a mindennapi életben is nagy hasznát vesszük, hiszen fontos, hogy tudatunknak minden helyzetben elég tisztának, testünknek kiegyensúlyozottnak és gyorsnak kell lennie, hogy meg tudjunk birkózni a váratlan eseményekkel.

Az Iaido gyakorlási módszere legnagyobb részt formagyakorlatokból (katákból) áll, amelyet soha véget nem érő számban ismétel a gyakorló! Ez elképzelt helyzetekben, elképzelt ellenfelekkel történik. Iskolától függően 40-50 ilyen helyzetet is be kell tanulnia az Iaidot gyakorlónak. Ugyanakkor vannak iskolák, ahol páros gyakorlatok is részét képezik a tanításnak -bokutóval, bokkennel (fakarddal) kumitachi.

Történet:
XIV. században alakultak az első vívóiskolák Japánban. A hadviselésben használatos két legfőbb technika a batto, illetve az iai jutsu a támadó, illetve védekező technikákra koncentrált. A XVI. század elejétől nagy figyelem irányult a “do” fejlesztésére, ami ekkor inkább az egyén személyiségfejlődését szolgálta, mintsem a harci gyakorlatok alkalmazását a mindennapokban.

Hayashizaki Jinsuke Shigenobu az iaido, és a Muso Jikiden Eishin Ryu alapítója. Az elbeszélések szerint egy hegy tetején, megfeszített gyakorlás és meditáció útján jutott el a “megvilágosodásig”.

1600 körül kezdődött el a 250 éves béke korszaka Japánban, ezalatt alakult át a jutsu (harci gyakorlat) a “do” formájára.

1700 környékén oszlott két nagy ágra az iaido: a Tanimura Ha-ra, ami maradt a Muso Jikiden Eishin Ryunak az ága, és a Shimomura Ha-ra, amiből jelenleg a világon a legismertebb stílus a Muso Shinden Ryu fejlődött ki, Nakayama Hakudo (1869 – 1958) tanítása által.

1967-ben a Nemzetközi Kendo Szövetség égisze alatt válogatták össze a különböző iskolákból (ryu ha) a Seitei Iai Gata első hét formagyakorlatát. Ezzel megteremtették a különböző iskolák közötti összhangot, és az egységes vizsgarendszert.

1980-ban három új formagyakorlattal bovült a Seitei Iai Gata (#8 – 10).

1996-ban, új nevet kap a Seitei Iai; Zen Nihon Kendo Renmei Iaidora változik (Zen Ken Iai).

2000-ben, két új katával bővült a Zen Ken Seitei Iai Gata (#11 Sougiri; #12: Nukiuchi)

A kard
A kard készítésének mestersége és használatának módszerei – sok minden mással együtt – Kínából érkeztek Japánba. A kard kezdetben kínai mintára egyenes és kétélű volt. Ezt az egyenes kardot néhány évszázad alatt a japánok szablyaszerűvé alakították, fejlesztették tovább: a kard nem egyenes, hanem egy kicsit meggörbül, továbbá egy éle van. Ezt a kardfajtát, a nihon to-t speciális módszerekkel kovácsolták szinte törhetetlenre, és csiszolták fel borotvaélésre és a VIII. századtól már ilyen formában alkalmazták.

Alapítója:
Hayashizaki Jinsuke Shigenobu (1542 – 1621)

Alakjai:
Nakayama Hakudo (1869 – 1958)

Szervezetek:

Hazai szervezet:
Magyar Kendo Szövetség – Iaido

Forrás, további infó: www.iaido.hu, www.iaido.org

Linkek:
· iaido.lap.hu
· www.iaido.hu